Noslēdzot šo mācību gadu

Virtuves darbinieku un pārdevēja palīgu izlaidums

6.jūnijā Gaismas pamatskolā notika profesionālās izglītības klašu izlaidums. Skolas zālē pulcējās skolotāji, pašvaldības pārstāvji, vecāki un skolas administrācija. Šogad skolu beidza 8 skolēni, iegūstot kvalifikāciju – virtuves darbinieks un pārdevēja palīgs. Visi skolēni veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus un pabeiguši praksi. Skolēni ir apguvuši darbam profesijā nepieciešamās prasmes un ir gatavi darba dzīvei.

Izlaidums noritēja sirsnīgā gaisotnē, izskanēja daudz pateicības vārdu skolai, skolotājiem, vecākiem un skolēniem. Īpaši paldies  tika teikti  klašu audzinātājām Intai un Vijai.

Ar priekšnesumiem pasākumā piedalījās gan citi Gaismas pamatskolas skolēni, gan skolas skolotāju ansamblis.

Pasākuma izskaņā pēdējo reizi tika zvanīts skolas zvans un kopīgi nodziedāta skolas himna.

Vēlam saviem absolventiem  veiksmīgi uzsākt darba gaitas!

 

Mācību gada noslēguma pasākums

Katrs cilvēks ir kā kaleidoskops, kas pildīts ar krāsainām atmiņām un domām.  Skatoties kaleidoskopā un atceroties pagājušā mācību gada skaistākos mirkļus, 31. maijā aizritēja mācību gada pēdējā diena un devīto klašu izlaidums Gaismas pamatskolā.

Meijām un ziediem smaržojot, zālē pulcējās skolēni, devīto klašu absolventi, skolotāji, skolas administrācija, pašvaldības pārstāvji  un  vecāki. Pasākuma gaitā no krāsainiem atmiņu stikliņiem kopā tika salikts iepriekšējais mācību gads, bet devīto klašu skolēniem deviņi Gaismas pamatskolā pavadītie gadi.

Mūsu skolā  bērni vienmēr ir darbojušies dažādos pulciņos – dziedājuši, dejojuši, spēlējuši teātri, tāpēc  arī svētku koncertā skolēni uzstājās ar dziesmām, dejām un dzejoļiem. Skatītājus priecēja skolas zvanu orķestris un meiteņu ansamblis.  Izskanēja arī integratīvās mākslas festivāla ,,Nāc līdzās!’’ Zelta laureātu – Martas un Ričarda – priekšnesums.

Par godu devītajiem tika sarīkots pat ziepju burbuļu salūts. Tā pamazām – raksts pie raksta, krāsa pie krāsas – tika izveidots pagājušā mācību gada skaistāko mirkļu kaleidoskops.

 

Koncerts sociālās aprūpes centrā ,,Imanta’’

Nu jau par tradīciju kļuvis Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts Gaismas pamatskolas skolotāju koncerts sociālās aprūpes centrā ,,Imanta’’, kas tiek organizēts sadarbībā ar vecāku padomes pārstāvi Ilzi Rancāni.

Parasti priekšnesumos tiek iekļauti fragmenti no skolotāju iestudētajām lugām.  Šogad skolotājas dziedāja sirsnīgās un jaukās dziesmas no teātra izrādes ,,Divas Lotiņas’’. Dziesmu mūzikas autore ir mūsu skolas skolotāja Elga Blūzmane. Koncertā skatītājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja arī mūsu skolas skolniece Marta.

Arī mājinieki bija parūpējušies par krāsainiem priekšnesumiem un ar skolotāja un mūziķa Āra Ziemeļa palīdzību sagatavojuši dziesmas  dažādās valodās – latviešu, ukraiņu, krievu, angļu.

Esam priecīgi par iespēju sadarboties un tradīciju turpināšanos.

 

Solu apgleznošana

Maijā Gaismas pamatskolas skolēni iesaistījās jaunā un interesantā vides pilnveidošanas projektā.

Skolēni veidoja skices un apgleznoja solus. Mēneša laikā tapa divi soli  – pavasara  un vasaras sols. Rudenī darbs tiks turpināts un uz soliem tiks uzburtas rudenīgas ainavas.

Apgleznoties soli priecēja skolas skolēnus, darbiniekus un viesus gan skolas noslēguma un 9. klašu izlaiduma dienā 31.maijā, gan virtuves darbinieku un pārdevēju palīgu izlaidumā 6.jūnijā.