“Nāc līdzās Vidzemē!”

3. martā, Valmieras Kultūras centrā notika šī gada reģionālais Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās Vidzemē!”.

Festivāla dienā bija iespēja redzēt daudzveidīgu koncertu, kuru sniedza bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no dažādām Vidzemes reģiona skolām, centriem un biedrībām, savukārt kultūras nama vestibilā bija skatāma neliela radošo darbu izstāde. Tajā redzami dažādās tehnikās gatavoti darbi, ko veidojuši jaunie autori no Sveķu skolas un Madonas BJC un biedrības “Mēs saviem bērniem”.

Festivāla dalībnieki ieradušies Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas, Katvaru internātpamatskolas, Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra, Sveķu internātpamatskolas, Rīgas 5.internātskolas Mežaparka filiāles, kolektīvs “Mazais cilvēciņš” no biedrības “Mēs saviem bērniem” un BJC “Madona”, Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem, Gaismas internātpamatskolas, kā arī individuālie dalībnieki. Ar saviem priekšnesumiem bērnus ar īpašām vajadzībām festivāla izskaņā iepriecināja Valmieras popgrupa “Notiņas” , mūsdienu deju grupa “Justify” un meiteņu vokālais ansamblis.

Koncertu un izstādi kā allaž vērtēja žūrijas komisija, jo labākos priekšnesumus un izstādes darbus virzīs uz Rīgas Lielkoncertu RSU aulā trešdien, 23.martā un republikas radošo darbu izstādi Dzelzceļa muzejā apīlī. Žūrijā bija fonda “Nāc līdzās!” vadītāja Sarma Freiberga, Linda Mīļā – mūsdienu deju horeogrāfe, Inese Sudraba – mūzikas pedagoģe.

Uz Rīgas Lielkoncertu 11. aprīlī izvirzīts arī Gaismas skolas literāri muzikālais teātris „Krāsainā pasaule”. Priecājamies!

Visus uz Lielkoncertu izvirzītos priekšnesumus – meklē šeit!