Meteņi

Gaismas pamatskolā ļoti būtiski ir ievērot latviskās dzīvesziņas principus un nostiprināt bērnos izpratni par latviskā Saules gada ceļu un tradīciju nozīmi tajā, tāpēc 16.02. Gaismas pamatskolas zālē sanāca ķekatnieki, ar dziesmām un rotaļām ieskandinot pavasara tuvošanos.

Notika gan lielīšanās ar to, kuram garāki lini, gan ciemošanās, gan metu mešana jaunajam  gadam,  gan jaunā saimnieciskā gada simboliska  iesākšana, pārceļot maisā ieliktu bērnu pāri iedomātai  robežšķirtnei. Neizpalika arī Budēļu tēva pēriens un Metenis, kas atnesis krāsainas pogas un konfektes.

Protams, ne viss iepriekšējā gadā ritējis gludi.  Pagājušā gada neveiksmes un sliktie darbi tika uzrakstīti uz simboliskām salmu lellēm un atdoti Metenim, lai tas sadedzina.

Pēc kopīgas darbošanās zālē, bērni devās uz stacijām, kurās turpināja nostiprināt zināšanas par latviskajām tradīcijām  un piedalīties dažādās aktivitātēs. Notika ziemas un pavasara spēkošanās, pupu izlasīšana no graudiem,  braukšana ar simboliskām segu ragavām, Lietuvēna aizbaidīšana, pelnu maisiņu meklēšana ar aizsietām acīm, cepumu ēšana, tautasdziesmu salikšana,  pankūku mešana un ķeršana un, protams, nākotnes zīlēšana.

Par to, lai svētki izdotos radoši un krāsaini, rūpējās skolotājas Anita un Elga. Meteni pavadījuši, nu gaidām Lielo dienu.

Ej ar Dievu, Metenīt,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi saņemsim.