Meteņi – latviešu pavasara sagaidīšanas svētki

Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kurus svin februārī vai marta sākumā, 7 nedēļas pirms Lieldienām.  Meteņu svinēšanā saglabājušās senas vecā gada aizvadīšanas tradīcijas.

Meteņos bija jāēd un jādzer līdz mielēm. Šajā laikā tika kautas cūkas, tāpēc tradicionālie svētku ēdieni bija cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta dāvanas saviem bērniem no istabas augšas, jo Laima meteņos no augšas metot savas dāvanas. Tāpat kā visos ziemas svētkos, arī šajā laikā gājuši ķekatās un braukuši ciemos.

Gaismas skolā viesojas ķekatnieki no pamatskolas “Rīdze”

Meteņdienas vakars Gaismas skolā