Maizes diena

21. septembrī Gaismas pamatskolā notika tradicionālie Maizes svētki.

Skolēniem jau iepriekš bija jāpaveic sagatavošanās darbi klašu grupās. Bērni cepa dažādus maizes izstrādājumus – kēksiņus, cepumus, rupjmaizes grauzdiņus, tostermaizes. Tāpat katrai klašu grupai bija jāizveido savas maizītes etiķete, iekļaujot tajā maizes nosaukumu, ražotāja vārdu, saukli, izgatavotā produkta sastāvdaļas.

Sākumā skolēni pulcējās skolas zālē, kur atraktīvā saimniece Anita pastāstīja par maizi un tās cepšanas tradīcijām Latvijā, skolēni dziedāja dziesmas par maizi un gāja rotaļās, notika pat simboliska Jumīša sagūstīšana. Tika noskaidrots, ko nozīmē jēdzieni sālsmaize, ceļamaize, ciemakukulis.

Pēc tam skolēni devās uz skolas pagalmu, kur piedalījās ,,Kukulīša ceļā’’, kurā bija jāveic dažādi uzdevumi –   jāliek krāsnī maize, jāiestudē pasaka par kukulīti, jāatdala graudi no pupām, jāsaliek attēlos grauda ceļš līdz maizei un tautasdziesmas par maizi, jānosaka rupjmaizes un baltmaizes sastāvdaļas,  jāatrod maizes cepšanai nepieciešamo seno priekšmetu nosaukumi, jāmet mērķī miltu maisi.

Vēlāk  skolēni  pulcējās skolas zālē un prezentēja sevis cepto maizi un maizes etiķeti.  Notika arī dažādu maizes izstrādājumu degustācija.

Diena bija darbīga, izzinoša un garda!

,,Kālabadi galdiņam,

Līkas kājas nolīkušas?

No maizītes nolīkušas,

Ne no zelta, sudrabiņa.”

          ( Latviešu tautasdziesma.)