Lieldienas Gaismas pamatskolā

Kaut gan laukā zemi klāj sniega sega, skolā 4.aprīlī  jautri un krāsaini aizvadīti Lieldienu svētki.  Jau rīta cēliens pagāja darbīgi, proti, skolēni krāsoja olas.

Pēc pusdienām bērni un skolotāji pulcējās zālē, kur viņus sagaidīja saimniece (skolotāja Anita). Neizpalika kārtīgs Lieldienu pēriens ar bērza zaru, pūpolu un kadiķu slotu, tika mazgāta mute avota ūdenī, meitenes ēda dzērvenes, lai būtu skaisti, sārti vaigi.   Saimniece piedāvāja pūpolu putru, kas , kā vēlāk izrādījās, ir mums pazīstamie un latviešu svētkiem atbilstošie  pelēkie zirņi…

Kopā ar skolēniem saimniece trīs reizes apjāja uz slotas kāta ap māju, lai vasarā govis nebizotu, un visi varēja skatīties caur zīda lakatu, kā saulīte danco, lai varētu sagaidīt lielu laimi turpmākajā dzīvē.

Tika izspēlētas arī dažādas Lieldienu rotaļas – sietiņa dzīšana, olas ceļojums, kuru čaklākie dalībnieki bija jaunāko klašu skolēni.

Vēlāk skolēni darbojās dažādās stacijās – dzina “cūciņu”, piedalījās olu cīņās, minēja mīklas, šūpojās, nesa karotēs olas, lasīja no graudiem skaidas, meta ripas.

Pēc darbošanās stacijās un Lieldienu tradīciju iepazīšanas visi atgriezās zālē, kur notika simboliska putnu dzīšana un trokšņošana, tādējādi aizdzenot visas iepriekšējā gada likstas un nelaimes.

Pasākuma izskaņā atnāca Lieldienu zaķis (skolotājs Aldis), kas atnesa bērniem šokolādes olas. Ar dziesmu ,,Šūpojies, tautu meita’’ Lieldienas ieskandināja Marta.

Paldies visiem par skaistiem svētkiem!

Eita prom, Lieldieniņas,

Ar raibām oliņām,

Es gaidīju Jāņu dienu

Ar ozola vaiņagiem.