Lepojamies ar skolotāju Inamoru Zaicevu

14. decembrī TV3 900 sekundes sižetā tiek prezentēti digitālie mācību materiāli bērniem ar dzirdes traucējumiem. Materiāli izstrādāti projekta ietvaros SKOLA 2030, tas ir piecu autoru darbs, viena no autorēm ir Inamora Zaiceva, skolas logopēde. Gaismas pamatskolā mācās divi skolēni ar dzirdes traucējumiem. Šie materiāli atvieglotu šo skolēnu mācīšanos un uzlabotu pedagogu darbu.