Latvijas 100-gadi gaidot

Aizvadīts krāšņais rudens un košo lapu klāstu nomainījušas vēja brāzmas koku zaros. Lietus dziesmu dungojošas ūdens lāses no pelēkajiem mākoņiem nes sveicienu skolas bērniem, lēni ritot pa logu rūtīm lejup…. Šoruden mūsu skolēni  paciemojās Rīgas Motormuzejā, Speciālās Olimpiādes sacensībās krosā izcīnīja 3. vietu un skolas sporta zālē izbaudīja rudens krāsu un skaņu daudzveidību “Dabas koncertzālē.” Oktobra nogalē skolas foajē telpu rotāja šī gada “Ražas svētku” izstāde.

Nu aizritējis arī  novembris – mūsu valsts svētku mēnesis.

Šogad Gaismas skolā tas bijis īpaši aktīvs, jo tika realizēts Stopiņu novada domes atbalstītais Latvijas 100-gadei veltītais projekts „Lai mūžu mūžos slava mūsu tautas lepnumam – latvju strēlniekiem.”  Projekta aktivitātēs kopā ar Gaismas skolas skolēniem piedalījās arī Ulbrokas vidusskolas  un Stopiņu pamatskolas skolēni.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni iepazinās ar karavīra dzīves ikdienas uzdevumiem –  kā pārnest ievainoto karavīru, kā mest granātu, kā ar knaiblēm pārkniebt īstu dzeloņstiepli…… Tika uzvārīta īsta karavīru tēja uz ugunskura no dažādām zālītēm… un bez cukura!

Pēc pusdienām skolēni pulcējās zālē uz viktorīnu par mūsu valsti. Skolēniem bija jāparāda  zināšanas gan par Latvijas valsts tapšanas vēsturi, gan jāatbild uz pavisam mūsdienīgiem jautājumiem – piemēram , jāatpazīst Latvijas skaistākās vietas un populārākās personības, jāuzmin pazīstamas dziesmas pēc to melodijām; jāatmin , kuru novadu tautas tērpi tiek demonstrēti. Jautrību izraisīja sagatavotais uzdevums “Mēmais šovs – uzmini tautasdziesmu”, kur divas komandas tautas dziesmas “Div pļaviņas es nopļāvu” vietā  piedāvāja nosaukumu “Zāles pļāvējs!”   Starp viktorīnas jautājumiem skolēni dziedāja latviešu karavīru dziesmas, kuras bija jāsagatavo kā mājas darbs.

Visas trīs komandas ar uzdevumiem tika galā ļoti veiksmīgi, par katru pareizo atbildi saņemot Latvijas karodziņu. Viktorīnas noslēgumā patiešām uzvarēja draudzība, jo katrai komandai bija 6 karodziņi! Komandas saņēma arī apbalvojumus – pateicības par piedalīšanos. Gaismas skolas pavāru palīgu kurss bija sagatavojis arī “saldo balvu” katrai  komandai – pašu ceptās kūkas.