Koncerts sociālās aprūpes centrā ,,Pļavnieki’’

20. martā Gaismas pamatskolas skolēni devās uz sociālās aprūpes centru ,,Pļavnieki’’, lai priecētu klausītājus ar plašu koncertprogrammu, kurā bija gan dziesmas, gan dejas, gan dzeja.
Pasākumā piedalījās arī sociālās aprūpes centru ,,Rīga’’ un ,,Teika’’ iemītnieki. Pēdējos gados šis pasākums ir jau kļuvis par tradīciju. Sociālās aprūpes centru darbieki ir ieinteresēti skolu, kurās mācās iņu bērni, radošajās un ikdienas gaitās. Sadarbības koordinatore skolotāja Elga Blūzmane priecājas par savu audzēkņu iespējām muzikāli pinveidoties un gūt jaunu skatuves pieredzi.
Gaismas skolēni atgriezās skolā gandarīti par paveikto darbu un iespēju sniegt prieku citiem.