Kategorijā: Jaunumi

Ceļojums cepuru pasaulē

20. februārī internātā notika Cepuru balle. Katrai grupai bija jāsapošas noteiktai dzīves situācijai atbilstošās cepurēs.
Pasākuma ievaddaļā katra grupa prezentēja savas cepures, akcentējot gan cepuru praktiskā lietojuma nozīmīgumu, gan arī jaunākās modes tendences. Tika demonstrētas gan darba cepures, gan svētku cepures, gan cepures dažādiem laikapstākļiem.
Ballītes ievaddaļā tika spēlētas dažādas spēles – bērni meklēja attēlos līdzīgas cepures, padeva cepures uz riņķi, cenšoties nepalikt bez savas galvassegas, centās uzmest cepuri čupačupam, kā arī piedalījās pārģērbšanās spēlē.
Par pasākuma muzikālo saturu rūpējās pašpārvaldes puiši.

Lasīt vairāk

Talants uzplaukst atbalstošā un drošā vidē

Raksts no informatīvā un metodiskā atbalsta izdevuma “Skolas vārds” Nr. 2 2024 gada februāris.

Gaismas pamatskolā mācās skolēni ar speciālām vajadzībām, kopumā viņu ir 103. Klases ir mazas, vide draudzīga un atbalstoša, tāpēc katram skolēnam te tiek meklēta individuāla pieeja, liekot uzsvaru nevis uz to, ko bērns nespēj izdarīt, bet akcentējot katra skolēna individuālās spējas un talantus – spēju sportot, zīmēt, dziedāt, aust.
Ir milzīgs gandarījums vērot, kā nevaru un neprotu pārtop par varu un gribu. Lai tā notiktu, ir vajadzīgs milzīgs atbalsts, pacietība un mīlestība gan no vecāku, gan pedagogu puses. Vēlos dalīties pieredzes stāstā par audzēkni, kas apliecina, cik nozīmīga ir atbalstoša vide, ģimene un pedagogi, lai atplauktu talants arī bērnam ar īpašām vajadzībām.
Pedagogu kolektīvam ir ļoti svarīgi, lai no Gaismas skolas skolēni aiziet dzīvē pa gaišu ceļu, maksimāli izmantojot tās iespējas, kas viņiem dzīvē dotas. Pēc gadiem, satiekot skolas absolventus, ir milzīgs gandarījums par tiem, kuri dzīvē kaut ko sasnieguši, labi iekārtojušies, spēj par sevi parūpēties un nopelnīt iztiku. Tie ir bērni, kas gājuši gaišu ceļu un tādu ir daudz, bet katram šis ceļš tomēr ir atšķirīgs. Kādam tās būs pašapkalpošanās iemaņas, citam prasme socializēties, bet visvairāk vecāki un skolotāji vēlas, lai bērns būtu patstāvīgs un varētu par sevi dzīvē parūpēties.
Arī Martai ir savs gaišais ceļš, atšķirīgs no citiem un unikāls. Marta ir neparasta meitene, ar kuru mēs Gaismas pamatskolā ļoti lepojamies. Viņa mācās 2. kursā profesionālās izglītības programmā – virtuves darbinieks. Meitenei ir skaista balss un lieliska muzikālā dzirde, viņa ļoti labi atceras dziesmu vārdus, dzied dažādās valodās – latviešu, angļu, ukraiņu, vācu. Uz skatuves jūtas kā zivs ūdenī un citiem raksturīgās spriedzes vietā var tikai pajautāt tehniskas dabas jautājumus, labi spēlē ģitāru un ukuleli.
Martai ir lieliska ģimene, kas ikdienā atbalsta meiteni un palīdz virzīties pa mūzikas ceļu – mamma Ieva, ome Ilze, brāļi Norberts un Edmunds. Kad Marta uzstājas, visa ģimene vienmēr ir kopā, atbalstoši, gādīgi siltām rokām ieskaujot meiteni, pasargājot no sliktiem cilvēkiem un valodām, lepojoties, ceļot pašapziņu un no sirds mīlot.
Martas mamma Ieva Brokāne atklāj, ka dziedāt Marta sāka ātrāk nekā runāt. Vienmēr dziedājusi līdzi pazīstamām dziesmām un reklāmām. “Es izveidoju “Martas dziesmu izlasi”, to arī nemitīgi klausījāmies, tāpēc, uzsākot bērnudārza un skolas gaitas, dziesmu pūrs jau bija gana bagāts. Martas diagnoze ir bērnības autisms un vidēji smaga garīgā atpalicība, bet līdzās ar to nāca cita Dieva dāvana – lieliska muzikālā dzirde, īpaša spēja izjust mūziku.
Skolā ar Martas muzikālo attīstību nodarbojas skolotāja Elga Pole – Polīte, meitene regulāri piedalās koncertos, konkursos, ir integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!” Zelta laureāte. Jau trešo gadu Marta dzied “Nāc līdzās!” korī, tur dziedam abas kopā. Korī ir vairākas mammas – bērnu asistentes.
Pirms sešiem gadiem mans draugs Uga Everts piedāvāja Martai iemācīt ģitārspēli. Necerēju, ka kaut kas var izdoties, bet pēc dažiem mēnešiem Marta jau spēlēja. Te autisms palīdzēja, jo Marta burtiski fotografē akordus un visu labi un paliekoši iegaumē. Tagad Marta dzied un pati sevi var pavadīt, tādējādi iepriecinot citus. Viņa pati saka: “Mammu, es esmu slavena meitene!” Starp citu, Marta ģitāru skaņo pati pēc dzirdes, tas nav pa spēkam pat daudziem pieredzējušiem un zināmiem māksliniekiem.
Kā es redzu meitas nākotni? Diemžēl vai par laimi Marta nestrādās lielā un steidzīgā uzņēmumā, veikalā vai kafejnīcā, jo viņa daudz ko nesaprot, tai skaitā naudas vērtību. Nākotni redzu saistībā ar mūziku. Lai Dievs dod, ka viņai paveras labas iespējas!” teic I. Brokāne.
Marta, līdzīgi kā daudzi citi bērni ar autiskā spektra traucējumiem, ir no Visuma apdāvināta un dāvana ir muzikalitāte, uzskata fonda “Nāc līdzās!” dibinātāja Sarma Freiberga. “Viņas dzirde ir tuvu absolūtajai. Taču, lai Marta spētu savu talantu atklāt citiem, viņai nepieciešams labs un stabils atbalsts, cilvēks, kam viņa uzticas un ar kuru patīk būt kopā nodarbībās. Ja tas tā ir, Marta spēj atraisīties un skaisti sevi parādīt gan dziedot, gan spēlējot. Marta nākotnē varētu dziedāt gan grupā, kur dzied daudzbalsīgi, gan solo,” stāsta S. Freiberga un piebilst, ka nākotnes ieceru realizācijai būtu nepieciešams labs menedžeris.
Arī Gaismas pamatskolas mūzikas skolotāja Elga Pole – Polīte atzīst, ka muzikalitāte Martai ir šūpulī ielikta, tāpat arī autisms. Kā skaidro E. Pole-Polīte, autisms un muzikalitāte satiekas piesardzīgi, sensorā jutība un mūzikas dinamiskums rada spriedzi, ja tie grib būt līdzsvarā. “Mūzika ir pieņemošā un satraucošā. Nekad nevarēja paredzēt, kura ir pieņemošā. Ja kaut kas nederēja, reakcija bija ekspansīva. Nekad nedrīkstēja aizmirst, no kuras skatuves puses uzies, tikai no pierastās, mikrofonam jābūt tieši tādam kā mēģinājumos, tērpa vīles nedrīkst traucēt, kurpes “tieši tās es vilkšu”, un bez zeķbiksēm koncertā nedziedāšu arī vasarā.
Martas muzikālā izaugsme cieši saistīta ar dzimtu, meitene aug ģimenē, kura muzicē gan svētkos, gan ikdienā. Un sensorais jutīgums samierinās un atkāpjas muzikālo spēju priekšā,” norāda skolotāja.
Lūgta raksturot meiteni, Martas krustmāte Ance Rancāne stāsta: “Martai piemīt ārkārtīgi dziļa iejūtība, smalka intuīcija, spēja sajust otra raizes un just tām līdzi no sirds, nevis aiz pieklājības vai pienākuma. Pieaugot Martai vieglāk nekļūst, tāpēc ka mūsu sabiedrībā citādais tā dažādajās, īpašajās izpausmēs ir bieds, bet mūsu ģimenē ar Martu saistās “visas lietas, kas ir skaistas””.
Sabiedrībā notiek diskusijas par to, vai bērnam ar speciālām vajadzībām labāk būt iekļautam vai nošķirtam. Vienas atbildes nav, jo katrs gadījums ir unikāls un individuāls. Bet tikmēr rit laiks – bērna attīstībai tik nozīmīgās stundas, minūtes, gadi. Mūsuprāt, nav nozīmes, vai bērns mācās vispārizglītojošā vai speciālā skolā, taču svarīgi ir tas, vai bērnam tiek sniegti visi resursi un iespējas attīstībai, vai pedagogiem pietiek laika, spēka un sirds siltuma paiet līdzās, palīdzēt un atbalstīt.
Iekļaujošās izglītības iespēju var īstenot, atzīstot un nodrošinot dažādās skolēnu mācīšanās vajadzības, izmantojot daudzveidīgas metodes, pieejas, veidojot atbalstošu un drošu vidi, nepieļaujot diskrimināciju. Tāda vide mums ir Gaismas pamatskolā. Atbalstoša, silta… Marta pie mums ir mīlēta un lolota, ejam blakus atbalstot un uzmundrinot. Samazinām izslēgšanu un veicinām iekļaušanu. Tāds skaists darbs – būt par gaismas staru kāda maza cilvēkbērna ceļam plašajā pasaulē.
Martai mācu lietišķo valodu, un viņa pie mums vēl mācīsies vienu gadu, bet ticam, ka viņa aizies dzīvē pa gaišu ceļu.

Lasīt vairāk

Konkurss ‘’Protu, varu, daru’’

2024. gada 15. februārī Gaismas pamatskolas izglītojamie Toms, Diāna, Evija, Ričards piedalījās Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra rīkotajā speciālo izglītības iestāžu, kurās realizē profesionālo pamatizglītības programmu ‘’Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju ‘’Virtuves darbinieks’’ rīkotajā konkursā ‘’Protu, varu, daru’’.
Konkursa dalībnieku mājas uzdevums bija gatavot torti un tortes cepšanas procesa prezentāciju. Konkursa dalībnieki strādāja skolotājas Vijas Lipskas vadībā.
Konkursa norises laikā topošie virtuves darbinieki rādija savu prasmi kanapē maizīšu gatavošanā.

Lasīt vairāk

Brauciens uz kino

08.02. Gaismas pamatskolas skolēni, kas piedalījušies dažādos pulciņos – dziedājuši, zīmējuši, sportojuši un labi uzvedušies – ar Rīgas juristu biedrības atbalstu devās uz Rīgu, uz kinoteātri ,, Forum Cinemas’’, lai noskatītos filmu ,,Vonka’’.
Šī brīnumainā stāsta centrā ir Roalda Dāla ikoniskākās un visu laiku visvairāk pārdotākās bērnu grāmatas „Čārlijs un šokolādes fabrika” neparastais varonis. Filma vēsta par to, kā pasaulē dižākais izgudrotājs, burvis un šokolādes meistars kļuva par mums pazīstamo un iemīļoto Viliju Vonku.
Skolēni noskatījās filmu, baudīja popkornu un kolu.

Lasīt vairāk

Meteņu pasākums

06.02. plkst. 13.30 skolas pagalmā bija sapulcējušies Meteņbērni, lai pēdējo reizi ietu ķekatās un dzītu prom ziemu.
Tika izrotāta Budēļu tēva rīkste, ar kuru tad katrs arī saņēma veselības un gudrības pērienu. Vēlāk čigāniete izzīlēja, kā katras mājas iedzīvotājiem klāsies nākamajā gadā. Tika paredzēti gan ceļojumi, gan nauda, gan citas izdošanās.
Tika mesti dzijas meti nākamajam gadam, audums padevās gluds, tāpēc nākamais gads solās būt labs.
Saimniece, izlūgusies Dieva svētību, pacienāja visus ar kliņģeriem un zirņiem. Tad skolēni devās darboties stacijās – bija jābiedē kurmji, jājāj uz slotas kāta, jābrauc ciemos ar ragavām, jāspēkojas, jāmodina lācis no ziemas miega, jāraksta uz lapām sliktie darbi, jānes graudi putrai. Pasākuma beigās Metenis atnesa bērniem konfektes, neizpalika arī Meteņa ūdens gāziens.

Esam gatavi sagaidīt pavasari!

Lasīt vairāk

Vokālo ansambļu ,,Mazputniņi’’ un ,, Vālodzīte’’ koncerti

31. 01. Gaismas pamatskolā ar koncertu ciemojās Salaspils kultūras nama bērnu vokālie ansambļi ,, Mazputniņi’’ un ,,Vālodzīte’’ mūzikas skolotājas Ilonas Koroševskas vadībā. Ciemiņi izdziedāja koncertprogrammu ,,Ziemas dziesmas’’.
Koncerts bija krāsains un interesants un sirsnīgs, mazie dziedātāji kustīgi, atraktīvi un skanīgi. Dziedātājiem izdevās uzburt skaistu ziemas pasaku, savukārt mūsu bērni varēja darboties līdzi priekšnesumiem.
Gaismas skolas bērni pateicās par skaistajām dziesmām ar sirsnīgiem aplausiem un pašu gatavotiem apsveikumiem.

Lasīt vairāk

Pamatskolas ,,Rīdze’’ skolotāju koncerts

30.01. Gaismas pamatskolā ciemojās pamatskolas ,,Rīdze’’ dziedošie skolotāji – operdziedātājs Juris Vizbulis un Laila Jēkabsone.
Koncertā skanēja pazīstamas un tuvas R.Paula un citu autoru dziesmas. Dziesmā ,, Jautrais dancis’’ iesaistījās arī skolēni, kļūstot par dažādiem zvēriņiem un dejojot dziesmas ritmā, savukārt dziesmas ,,Trīs runči’’ dziedājumu papildināja mūsu skolotājas Ievas iejušanās jaunākā runčuka lomā.
Koncerta noslēgumā arī Gaismas skolotāji nodziedāja dažas dziesmas, bet pēdējo dziesmu dziedāja kopā abu skolu skolotāji. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs, skatītāji dziedāja līdzi un sirsnīgi aplaudēja.
Skolēni patīkami pārsteidza māksliniekus, dāvinot pašgatavotas apsveikuma kartītes.

Lasīt vairāk

Dzejas dienas Gaismas pamatskolā

25.01. plkst. 16.30 internāta zālē notika Gaismas pamatskolas tradicionālā Dzejas pēcpusdiena.
Šoreiz tā bija veltīta V.Plūdonim, kopš kura dzimšanas šogad aprit 150 gadu.
Skolēni iepazinās ar galvenajiem V.Plūdoņa dzīves faktiem un pēc tam darbojās ar autora bērnu dzeju. Darbojoties grupās, bija jāpieraksta iztrūkstošās dzejas rindas, jāilustrē dzejolis par ziemu, jālasa dzejolis dažādās intonācijās, dzejoļa rakstīšanā jāizmanto emocijzīmes. Darbu vērtēja žūrija – skolotājas Elga un Ieva.
Skolēni čakli darbojās grupās un ieguva saldās balvas, visčaklākās bija meiteņu grupas, kas ieguva pasākuma galveno balvu – torti.

Lasīt vairāk

Barikāžu atceres pasākums Gaismas pamatskolā

Janvāris ir barikāžu atceres laiks. Arī Gaismas pamatskolas pagalmā 18.01. , kvēlojot atmiņu ugusnskuram, notika barikāžu dalībnieku piemiņas pasākums.
Skolēni veidoja simboliskas barikādes pret tumsu, ļaunumu, nenovīdību, slinkumu no kartona kastēm un prezentēja savus barikādēm veltītos plakātos, bet vēlāk vienojās kopīgā dziesmā. Ugunskura liesmās sildoties, katra grupa izteica novēlējumu Latvijai, tika pieminēts miers, brīvība, čaklums, gudrība un citas mūsdienās nozīmīgas vērtības.
Tā kā dzimtenes aiztāvim jābūt spēcīgam un izturīgam, bija arī dažādas aktivitātes – granātas mešana, slēpošana un koka bluķu nešanas sacensības.
Atceroties janvāra notikumus pirms 33 gadiem, skolēni baudīja ugunskura zupu.

Lasīt vairāk

Radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’

Decembrī skolā tika rīkots radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’. Konkursā piedalījās visu klašu skolēni gan ar individuāliem, gan grupu darbiem.
18. janvārī notika labāko darbu autoru apbalvošana. Tika vērtēta darbu atbilstība kritērijiem, izpildījuma kvalitāte un radošums.
Darbi tika vērtēti divās grupās – pirmajā ietilpa konkursa nolikumam atbilstošākie darbi, otrajā darbi, kuri izpelnījās vislielāko skatītāju atbalstu. Uzvarētāji tika noteikti 1.-3., 4.-6., 7.-9.klašu grupās.
Labākie zīmētāji mūsu skolā ir Madara Uranova, Lolita Volčaņina un Roberts Sniedze, visvairāk skatītāju balsu ieguva Nikola Neilande.
Skolēni saņēma saldās balvas, zīmēšanas piederumus un diplomus.

Lasīt vairāk