Jaunumi janvārī

31.janvārī Gaismas pamatskolā notika radošā aktivitāte “No dzijas līdz cimdam”. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās, atbilstoši viņu spējām un prasmēm, stacijas. Dažiem skolēniem bija iespēja būt par stacijas vadītājiem – PALDIES Aivai, Danielam, Markam, Adrianam un Mārtiņam! Paldies skolotājiem par atbalstu un palīdzību! Pasākums bija interesants!

 

Ciemiņi – lieli un maziņi – no Salaspils priecēja Gaismas pamatskolas skolēnus ar savu sagatavoto  koncertprogrammu.

 

Konkurss “Jaunais pavāriņš” Upesgrīvas pamatskolā 29.janvārī. Nominācija – “Oriģinālākā kūkas forma”. Simpātiju balva – zelta karote. Piedalījās PP2 un PP 3.