Izteiksmīgās runas konkurss

21. novembrī Gaismas pamatskolā notika izteiksmīgās runas konkurss,,Ik rītu Latvija kā cielaviņa pretī skrien’’.

Skolēni sacentās dažādās vecumposmu grupās : 1.-3.klašu grupā, 4.-6.klašu grupā un 7.-9.klašu grupā. Tika vērtēta prasme publiski uzstāties, pašizteiksme, prasme atklāt dzejoļa saturu un galveno domu, dzejoļa vizuālais ietērps.

Bērni konkursam gatavoja dzejoļus par Latviju. Izskanēja tādu pazīstamu autoru kā K.Skujenieka, O.Vācieša, A.Bārdas dzejoļi. Visčaklākie konkursa dalībnieki bija jaunāko klašu skolēni, bet netrūka pārstāvju arī no citām klasēm.

Skolēni un skolotāji bija padomājuši arī par dzejoļa vizuālo ietērpu, papildinot priekšnesumus ar zīmējumiem, kustībām, karodziņiem un citiem atbilstošiem rekvizītiem.

1.- 3. klašu grupā vislabāk uzstājās Mārīte Vīgante, 4.-6.klašu grupā Gvido Rande, 7.-9.klašu grupā Ludis Miķelāns.