Izstāde „Zvīņu spoguļos’’ Latvijas Dabas muzejā

Gaismas skolas skolēni apmeklēja izstādi „Zvīņu spoguļos’’ Latvijas Dabas muzejā. Izstādē varēja iepazīt Latvijas saldūdens zivis un tās ietekmējošos faktorus. Zivis un citus ūdens iemītniekus iepazīt palīdzēja piedalīšanās dažādās aktivitātēs – skaidrojot, kā noteikt zivju vecumu pēc to zvīņām, mācoties, kā atpazīt zivju sugas, salīdzinot to svaru, klausoties par zivju barošanās tīklu un par Latvijā sastopamajiem ūdens augiem. Tāpat izstādē pievērsta uzmanība zivju resursu saglabāšanas jautājumiem un videi draudzīgas makšķerēšanas iespējām.