Profesionālās ievirzes nodarbības

 

 • KoktēlnieksIMG_0226
  Darbojoties profesionālās ievirzes pulciņos, bērni apgūst zināšanas un prasmes, attieksmi un praktiskās darbības pieredzi, kas nepieciešama pieņemot lēmumus un uzņemoties atbildību un rūpes par sevi, līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi. Skolēni gūst priekšstatu par materiālo vērtību rašanos, prot cienīt savu un citu cilvēku darbu un tā rezultātus. Skolēnu izgatavotie darbi gūst atzinību novada un republikas izstādēs un skatēs.

 

 • Rokdarbi
  Rokdarbu pulciņā radītos darbiņus audzēkņi var praktiski izmantot sadzīvē kā arī iepriecināt savus draugus un tuviniekus. Ar saviem praktiskajiem darbiņiem skolēni līdzdarbojas skolas vizuālā tēla veidošanā.IMG_0997

 

 • Floristika
  Materiālu vākšana, apstrāde un izmantošana veicina skolēnos saudzīgu attieksmi pret dabu, pilnveido vizuālo iztēli un māksliniecisko domāšanu, rada izpratni par dabas un mākslas harmoniju.

 

 • Mākslas pulciņš
  P5221061Palīdz radīt skolēniem pozitīvas emocijas un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, veicina un pilnveido skolēnu attīstību izmantojot mākslas terapijas elementus. Ar saviem darbiņiem skolēni līdzdarbojas skolas vizuālā tēla veidošanā attīstot savu tēlaino domāšanu, pilnveidojot spējas un prasmes strādāt dažādos vizuālās mākslas virzienos izmantojot dažādus materiālus.
  2011. gada oktobrī dalība 9.Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Iekāp Rīgas mākslā” Kongresu namā.
  2011. gada decembrī dalība integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” apsveikuma kartiņu zīmējumu konkursā, iegūta 1. un 3. vieta.
  2012. gada aprīlī dalība tulkojumu biroja “Language Master International” zīmējumu konkursā “Mana sapņu pūce”.
  2012. gada maijā piedalīšanās akcijas “ULBROKAI – 125” jostas aušanā.

 

 • AušanaIMG_6438
  Aušanas pulciņā top pašsacerētu kompozīciju apģērbi, šalles, somas, gobelēni, grīdas celiņi un citas pašdarinātas lietas. Tiek sagatavoti jaunieši par sava amata meistariem. Pulciņā tiek veikts plānveidīgs izskaidrošanas darbs par aušanu kā senu un vienlaicīgi modernu un mūsdienīgu nodarbi. Audzēkņos tiek radīta vēlme izzināt un sapratne par izzināto auduma rašanās vēsturē un tā iekļaušanos kopējā Latviešu tautas mākslas vēsturē un salīdzinājumā ar cittautu mākslas vēsturi. Neuzspiežot aušanas nodarbi, bet ieinteresējot redzētajā, dodot iespēju pašiem pamēģināt, skolēni tiek pieradināti pie pašdarbošanās prieka.