Interešu izglītības programmas

Interešu izglītība

Kultūrizglītība

  • Vizuālā māksla, pedagogs Inga Viksna, 1.-9.klase
  • Muzikālais teātris, pegagogs Elga Blūzmane, 1.-9.klase
  • “Jautrais zirneklītis”, pedagogs Ārija Vītoliņa, 1.-9.klase

Bērni ar prieku darbojas vizuālās mākslas nodarbībās. Ar lielu aizrautību apgūst logoritmiskās rotaļas mūzikas teātra nodarbībās, labprāt māca tās citiem skolasbiedriem un draugiem.

 

Bērni ar lielu interesi ārpus mācību laika papildus apgūst aušanas iemaņas un vizuālās mākslas pamatus, dziesmas un rotaļas.

Aušanas pulciņā top pašsacerētu kompozīciju apģērbi, šalles, somas, gobelēni, grīdas celiņi un citas pašdarinātas lietas. Tiek sagatavoti jaunieši par sava amata meistariem. Pulciņā tiek veikts plānveidīgs izskaidrošanas darbs par aušanu kā senu un vienlaicīgi modernu un mūsdienīgu nodarbi. Audzēkņos tiek radīta vēlme izzināt un sapratne par izzināto auduma rašanās vēsturē un tā iekļaušanos kopējā Latviešu tautas mākslas vēsturē un salīdzinājumā ar cittautu mākslas vēsturi. Neuzspiežot aušanas nodarbi, bet ieinteresējot redzētajā, dodot iespēju pašiem pamēģināt, skolēni tiek pieradināti pie pašdarbošanās prieka.