Mācību priekšmetu padziļināta apguve

Mācību prieksmetu padziļināta apguve

 • “Mūsu čaklās rociņas ”
 • Sporta aktivitātes „Krikumiņi”
 • Datorika „Pie Zvirbuļa”
 • „Kustību prieks”
 • „Krievu valoda”
 • „Atspolīte”
 • „Jautrais zirneklītis”
 •  „Darbīgās rociņas”
 • „Virtuālā valodiņa”
 • „Rokdarbi”
 • „Mākslu radi pats”
 • „Mūzikas terapija”
 • „Mana šodiena-nākotnei”
 • „Valodiņa”
 • „Tautas tradīcijas un godi”
 • „Sajūtu mednieki”
 • „Es un pasaule man apkārt”

 

Bērni ar prieku darbojas valodas korekcijas nodarbībās un ar lielu aizrautību apgūst logoritmiskās rotaļas, labprāt māca tās citiem skolasbiedriem un draugiem.

Bērni ar lielu interesi ārpus mācību laika papildus apgūst angļu sarunvalodu, galvenokārt, dziesmu, rotaļu veidā.

Datorpulciņā skolēni nostiprina stundu laikā apgūtās zināšanas, iemaņas darbā ar datoru – darbojoties ar dažādām datorprogrammām un iepazīstot to pielietojumu.