Gaismas pamatskolas rokdarbnieku un audēju sasniegumi

Prieks par Gaismas pamatskolas audzēkņu sasniegumiem. Sācies jaunais mācību gads ar cerību, ka atkal čakli darbosimies aužot, pērļojot, adot un tamborējot. Skolā mājturības un tehnoloģiju stundās ir iespējams apgūt daudz un dažādu tekstiltehniku rokdarbus. Audzēkņu darbiņi tiek demonstrēti daudzās vietējās, valsts un starptautiskajās izstādēs. Lūk, mūsu sasniegumi pēdējā gada laikā:
Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā “Zemūdens pasaules skaņas”, kurš notika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, – 2. vieta;
Latvijas Dziesmu un deju svētku izstādē “Toņi un pustoņi”, kura notika Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā un Kultūras centrā “Ziemeļblāzma”, – uzvara 1. kārtā un atzinība 2. kārtā;
Izstādē “Peļu jampadracis” Interešu izglītības centrā “Auseklis” – 1. un 2. vieta;
Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Rudens”, kurš notika Rīgas pilsētas Iļģuciema Kultūras centrā, – 3. pakāpes diploms un 2 atzinības;
Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursā “Tekstilkolāža 3”, kurš notika Rīgas pilsētas Praktiskās estētikas skolā, – trīs 3. pakāpes diplomi, trīs 2. pakāpes diplomi un 2 Atzinības raksti;
Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē/ konkursā “Miniatūra” Rīgas pilsētas Praktiskās estētikas skolā – 3. pakāpes diploms un 2 atzinības;
50. starptautiskā bērnu mākslas izstāde LIDICE. Piedalās septiņu bērnu kopdarbs “Ziemeļblāzmā”;
Mazturīgo biedrības DACE izstāde “Pasaule ap Tevi”. Balvas, diplomi, koncerts. Nevalstisko organizāciju biedrības namā Rīgā;
Labdarības izstāde bērnu slimnīcā “Gaiļezers”, 8 autori.

Šajā mācību gadā būs jaunas izstādes un jauni sasniegumi! Aužam, pērļojam un gatavojamies!
Ārija Vītoliņa,
Gaismas pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja,
TLMS “Ulbroka” vadītāja