Gaismas pamatskola un Saldus bibliotēka svin grāmatu lasīšanas svētkus

Gaismas pamatskolas skolēni ir lieli dziedātāji. Otrdienu, trešdienu un ceturtdienu rīti sākas ar rīta dziedāšanu, kas ir kā vienojošs un ikdienu organizējošs rīta aplis, kurā ievibrējam jaunu darba dienu, rodam noskaņu dažādām dzīves situācijām, uzzinām skolas jaunumus un dienas gaitu.
Skolēni pie mums dzied ikdienā, mācību stundās, skolas koncertos, konkursos. Dziedot un strādājot ar dziesmu tekstiem, tiek attīstīta un nostiprināta lasītprasme, bet mūsu bērniem izlasīto vieglāk saprast un iegaumēt, to izdziedot, izspēlējot un izdejojot.
Dažreiz dziesma aizskan arī pāri novadiem, tāpēc 27. februārī skolēni devās uz Kurzemes pusi, jo Gaismas pamatskolas skolotājai Elgai Blūzmanei izveidojusies jauka sadarbība ar Saldus bibliotēku. Rudenī Dzejas dienu ietvaros skolēni devās uz Saldu, lai piedalītos pasākumā ,,Dzejas dienas dziesmu ritmos’’, kurā tika izdziedāti, izdejoti un runāti dzejnieka Ulda Poļa -Polīša bērnu dzejoļi.
Savukārt tagad Saldus bibliotēka aicināja uz jau plašāku sadarbību, un mūsu skolēni sniedza koncertu Saldus pirmsskolas un sākumskolas skolēniem – labākajiem grāmatu lasītājiem un Bērnu žūrijas dalībniekiem.
Par spīti tālajam ceļam mūsu skolēni lieliski uzstājās koncertā – dziedāja, dejoja, runāja dzeju, un mazie lasītāji mūsu bērnus aktīvi atbalstīja, iejūtoties dažādu dzīvnieku, priekšmetu un grāmatu varoņu lomās. Tika secināts, ka krēsls var kļūt gan par māju un lietussargu, gan jumtu un gultu. Kopīgi darbojoties, tika secināts, ka, atsakoties no viedierīcēm, rodas labvēlīga augsne lasīšanas priekam un iztēlei.
Pēc koncerta bērni devās uz zemnieku saimniecību ,,Ziķi’’, kur skolēni pabija īstā lauku sētā, daudzi pirmo reizi dzīvē redzēja strausus un fazānus, ciemojās pie govīm un teliņiem, iejutās ābola lomā, pasēžot tumšā, vēsā pagrabā. Bija iespēja cienāties ar gardiem āboliem un pabūt kino un fotografēšanas vēstures muzejā.
Mājās atgriezāmies bagātinājušies ar jauniem iespaidiem, zināšanām un gandarīti par paveikto.
Ar katru šādu pasākumu esam solīti tuvāk lielajiem dziedāšanas svētkiem, kad varēs sadziedāties ar novadiem visā Latvijā. Gaidām ar nepacietību!