Gada noslēguma pasākums Gaismas pamatskolā

31. maijā Gaismas pamatskolā notika skolas noslēguma pasākums un 9.klases izlaidums.
Visi skolas skolēni piedalījās M.Zālītes un U.Marhilēviča muzikālās izrādes ,,Uz Tobago!’’ iestudējumā, parādot latviešu centību un alkas pēc labākas dzīves 16. gadsimtā. Skolēni iejutās gan kurzemnieku, gan avaraki tautas, gan Kurzemes hercoga un hercogienes lomās.
Pasākuma otrajā daļā skolas direktore Vita Felsberga sveica skolotājus, kas popularizējuši sava metodiskā darba pieredzi ārpus skolas, piedaloties seminārā – praktikumā. Tāpat sumināti tika integratīvās mākslas festivāla ,,Nāc līdzās!’’ Zelta laureāta titula ieguvēji – soliste Marta Rancāne un kustību grupa, kā arī pedagogi, kas piedalījušies dažādos konkursos un čakli darījuši savu darbu ikdienā.
9. klases skolēniem – Klērai un Intaram – tika izsniegtas apliecības par pamatskolas beigšanu. Skolas skolēni un skolotāji viņiem vēlēja labu ceļavēju turpmākajā dzīvē. Pasākuma izskaņā visi kopīgi nodziedāja skolas himnu.
Vecāki varēja iepazīties ar skolēnu radošo darbu izstādi, kā arī fotografēties skolas pagalmā.