Dzirdes diena

Trešais  marts  ir Pasaules dzirdes diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta drošas klausīšanās nozīmei, lai saglabātu dzirdi visas dzīves garumā un veicinātu iedzīvotāju izpratni par nenovēršamiem dzirdes traucējumiem vai pat zudumiem.

Arī Gaismas pamatskolā 7. martā pēc logopēdes un skolotājas  Inamoras ierosinājuma internāta grupās tika atzīmēta Dzirdes diena.

Skolotāja uzsvēra, ka   mūsdienu tehnoloģiju laikmetā dzirdes speciālisti ir nobažījušies par audioierīču nelabvēlīgo ietekmi uz dzirdi. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš profesijām, kurās ikdienā nākas sastapties ar troksni.

Skolēni sarunā noskaidroja, ka  ar īpašiem riskiem sastopas nodarbinātie, kas strādā dažādās sabiedriskās vietās, izklaides industrijā, meža darbos, rūpnīcās, ostās, lidostās. Skolēni analizēja, kurās no minētajām profesijām riski ir īpaši augsti, vidēji  vai zemi.  Bērniem bija  iespēja izvietot kartītes  plakātā, atzīmējot vietas, kurās ir daudz trokšņa.

Pēc tam skolēni strādāja ar krāsainiem  attēliem,  klausījās  dažādus sadzīves un darba trokšņus un atzīmēja  atpazīstamās skaņas zīmējumos.

Skolotāja rosināja bērnus bērnus regulāri atpūtināt dzirdi un ierobežot audioierīču lietošanas ilgumu, kā arī lietot ausu aizsarglīdzekļus, atrodoties tuvu trokšņa avotam.

Ceram, ka skolēni turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību dzirdes higiēnai un ievēros drošas klausīšanās principus! Paldies skolotājai par iniciatīvu!