Dzejas karuselis Gaismas pamatskolā

Nu jau vairākus gadus gadus pēc kārtas februārī  Gaismas pamatskolā griežas “Dzejas karuselis”. Skolēni lasa, iestudē un sacer dzeju.

Tā kā šogad skolā mēnešu tēmas saistītas ar kokiem, radošajiem uzdevumiem tika izvēlētas dažādas tautasdziesmas par kokiem.

Skolēni aizrautīgi darbojās, veicot uzdevumus gan grupās, gan individuāli. Vecākajās klasēs  akcents tika  likts uz dzejoļu sacerēšanu, par pamatu izmantojot tautasdziesmu rindas,  un satura izpratni, savukārt mazākajās klasēs bērni piedalījās dažādās ar dzejoļu skaitīšanu saistītās aktivitātēs: lēca pie Meža mātes pie riekstiem, izspēlējot tautasdziesmu par vāverīti, meklēja pazudušās atskaņas, pievienoja tautasdziesmām piedziedājumu, ritmizējot ar celofāna maisiņiem u.c.

Pasākuma izskaņā skolēni baudīja saldās balvas no Zvirbulēna, kurš, protams, ir vislabākais dzejoļu skaitītājs.