Dzejas dienas Gaismas pamatskolā

25.01. plkst. 16.30 internāta zālē notika Gaismas pamatskolas tradicionālā Dzejas pēcpusdiena.
Šoreiz tā bija veltīta V.Plūdonim, kopš kura dzimšanas šogad aprit 150 gadu.
Skolēni iepazinās ar galvenajiem V.Plūdoņa dzīves faktiem un pēc tam darbojās ar autora bērnu dzeju. Darbojoties grupās, bija jāpieraksta iztrūkstošās dzejas rindas, jāilustrē dzejolis par ziemu, jālasa dzejolis dažādās intonācijās, dzejoļa rakstīšanā jāizmanto emocijzīmes. Darbu vērtēja žūrija – skolotājas Elga un Ieva.
Skolēni čakli darbojās grupās un ieguva saldās balvas, visčaklākās bija meiteņu grupas, kas ieguva pasākuma galveno balvu – torti.