Dzejas dienas dziesmu ritmos

Dzejas dienas dziesmu ritmos

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, kad cilvēki lasa, klausās, deklamē un arī izdzied dzejoļus, tāpēc  14. septembrī Gaismas pamatskolas skolēni devās uz Saldu, lai piedalītos Saldus bibliotēkas organizētā pasākumā, kas veltīts Dzejas dienām.

Šoreiz tika runāts par Ulda Poļa – Polīša dzejoļiem bērniem, kuru muzikālo ietērpu veidojusi komponiste un mūsu skolas mūzikas skolotāja Elga Pole – Polīte.

Saldus skolas skolēni pulcējās bibliotēkā un aktīvi iesaistījās sarunā par dzeju, par to, kā rodas dzeja, par ko var uzrakstīt dzejoli, savukārt skolotāja Elga stāstīja par savu sadarbību ar dzejnieku Uldi Poli – Polīti un kopīgi radītajām bērnu dziesmām.

Kopīgi tika izdziedāta dziesma par vardīti, suni, kaķi, gaili  un citiem dzīvnieciņiem, kas ir galvenie Ulda dzejoļu tēli, tāpēc jo īpaši tuvi mazajiem lasītājiem.  Izskanēja arī dziesmas no teātra izrādes ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi’’.

Skolēni pēc tam apmeklēja Jaņa Rozentāla muzeju un Saldus baznīcas bronzas  tēlus, kas veidoti pēc J. Rozentāla gleznas ,,Pēc dievkalpojuma’’. Nogaršojuši Saldus ,,Gotiņas’’ un gandarīti par paveikto darbu, bērni devās mājup.