Dzejas diena Gaismas pamatskolā

Gaismas pamatskolā februārī, kad vakari vēl tumši un gari, notiek dzejas dienas. Skolēni skaita, sacer un attēlo dzejoļus.

Bērni  jau iepriekš savās internāta grupās bija sagatavojuši mājasdarbu – vizualizējuši vienu I. Zanderes dzejoļa pantu. Tāpat tika zīmētas sveces un veidota sveču izstāde.

Tā kā šoreiz pasākums sakrita ar Sveču dienu, skolēni  tālāk darbojās ar dzejoļiem no O.Vācieša ,,Sveču grāmatas’’. Tika noskaidroti tādi jēdzieni kā dzeja, tradīcija, vakarēšana, ritms, pants, tēlainība.

Gan mājasdarbi, gan pasākuma laikā veiktie uzdevumi priecēja ar radošumu un atraktivitāti. Izrādās, ka dzejoļus var ne tikai skaitīt – tos var dziedāt, dejot, attēlot ar dažādām kustībām un emocijām.

Meiteņu grupas   pasākumam bija sagatavojušas arī deju un dziesmu par svecēm.  Kopīgi vakarēt un ,,svečoties’’ palīdzēja skolotājas Ieva, Elga  un Inga.

Skolas internāta grupās, pārrunājām par Sveču dienas tradīcijām un ticējumiem, tādējādi kopjot un pieminot senlatviešu ieražas un saglabājot tās nākamajām paaudzēm. Katrs grupas audzēknis veidoja savu sveci atbilstoši savām spējām, prasmēm un vēlmēm. No bērnu radošajiem darbiņiem izveidojām sveču izstādi.