Drošības pēcpusdiena

Septembrī, uzsākot skolas gaitas, skolēni kopā ar skolotājiem pārrunāja drošības noteikumus dažādās dzīves situācijās, savukārt 11. oktobrī iegūtās  zināšanas tika pārbaudītas, sacenšoties internāta grupām.

Mājasdarbs bija plakātā attēlotā vēstījuma komentēšana. Sadarbojoties grupās, bija jāpilda tests par ceļu satiksmes drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un drošību interneta vidē, jāaizpilda darba lapa, kurā aprakstīta viena diena Gaismas pamatskolas skolēna dzīvē, minot skolas darbinieku vārdus, kā arī jāuzzīmē sava ar drošību internāta grupā saistīta brīdinājuma zīme.

Skolēni labi sadarbojās, izteica secinājumus, pamatoja viedokli, kā arī uzzīmēja radošas un pamācošas brīdinājuma zīmes.