Dalība vokālās mūzikas festivālā ,,Balsis’’

24. aprīlī Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās Starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā ,,Balsis’’, kas notika Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā.
Festivālā piedalījās speciālo izglītības iestāžu audzēkņi no Latvijas un Lietuvas. Mūsu skola festivālā piedalījās ar diviem priekšnesumiem . Skolēni izpildīja Raimonda Paula dziesmu ar Raiņa vārdiem ,,Neprātīgs vēlējums’’, kurā debitēja jaunā soliste Madara Uranova, savukārt Roberts Markuss demonstrēja prasmes metalofona toņu spēlē, izpēlējot dziesmas melodiju. Kā otru priekšnesumu soliste Marta Racāne un kustību un vokālā grupa izpildīja I.Kalniņa un Z.Purva dziesmu ,,Jautrais dancis’’.
Priekšnesumi bija daudzveidīgi un radoši. Skolēni konkursa izskaņā cienājās ar saldējumu un kliņģeri.