Covid-19 informācija

Turpmāk iknedēļas testēšana Gaismas pamatskolā notiks piektdienās laika posmā no plkst.9.00-11.00. Tiem skolēniem, kuri nepiedalījās iknedēļas testēšanā Gaismas pamatskolā, testēšana jāveic individuāli Gulbja laboratorijā, testēšanu iepriekš piesakot. Tests ir derīgs 48 stundas.

Plašāka informāciju par Gulbja laboratorijas izglītības iestāžu regulāro testēšanu, rezultātu saņemšanu un citiem jautājumiem meklēt šeit.

Mācībās klātienē var piedalīties TIKAI ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Informācija par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Informācija par izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Gaismas pamatskolā.

 

Izglītojamie iknedēļu tiks testēti Gulbja laboratorijā ar siekalu testa metodiku. Īpašos gadījumos, atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim var tikt noteikta cita metodika, saskaņā ar rakstiskiem ģimenes ārsta norādījumiem.

Vecākiem jāiesniedz rakstiska piekrišana testa veikšanai.

  • Izglītojamie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir atbrīvoti no iknedēļas testu veikšanas un drīkst nelietot mutes un deguna aizsegu.
  • Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī, internāta telpās.
  • Mutes un deguna aizsegus telpā, atbilstoši veselības stāvoklim, var nelietot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911) 1.-9. klašu izglītojamie.
  • Pedagogi ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu skolā strādā bez mutes un deguna aizsega.
  • Pedagogi ar negatīvu iknedēļas Covid-19 testu strādā mutes un deguna aizsegā.