Ceļojums cepuru pasaulē

20. februārī internātā notika Cepuru balle. Katrai grupai bija jāsapošas noteiktai dzīves situācijai atbilstošās cepurēs.
Pasākuma ievaddaļā katra grupa prezentēja savas cepures, akcentējot gan cepuru praktiskā lietojuma nozīmīgumu, gan arī jaunākās modes tendences. Tika demonstrētas gan darba cepures, gan svētku cepures, gan cepures dažādiem laikapstākļiem.
Ballītes ievaddaļā tika spēlētas dažādas spēles – bērni meklēja attēlos līdzīgas cepures, padeva cepures uz riņķi, cenšoties nepalikt bez savas galvassegas, centās uzmest cepuri čupačupam, kā arī piedalījās pārģērbšanās spēlē.
Par pasākuma muzikālo saturu rūpējās pašpārvaldes puiši.