Burtiņu svētki

20.aprīlī Gaismas pamatskolā notika Burtiņu svētki jaunāko klašu skolēniem, kas sekmīgi apguvuši burtus un lasītprasmi. Jau divas dienas pirms pasākuma skolēni saņēma ielūgumu doties ceļojumā uz Burtiņu karaļvalsti.

Skolēnus tālajā ceļā pavadīja gudrais lapsēns Rūdis. No sākuma bija jāsaliek puzle un jāiegūst ceļojuma karte.

Ceļā bija pieci pieturas punkti – Burtu taka, Burtu mākonis, Burtu jūra, Burtu pļava un Burtu mežs. Katrā no pieturas punktiem bija jāveic dažādi uzdevumi – jāliek burti no dabas materiāliem, jāsaliek burtu loto, jāveido burti no kinētiskajām smiltīm, jāsprauž zilbju knaģīši Burtu mežā.

Pēc darbošanās stacijās  lapsēns Rūdis bērnus aicināja meklēt burtu karaļvalsts atslēgu. Ar burtu karaļvalsts atslēgu, skaitot burvju vārdus,  bērni atvēra durvis uz Burtiņu karaļvalsti, kurā viņus sagaidīja karalis Grāmatiņš un gudrā pūce Ūja. Šeit bija daudz pasaku grāmatu un ābeču.

Grāmatiņš nolasīja lēmumu par burtu pavēlnieka sertifikāta piešķiršanu skolēniem un kronēja karaļvalsts jaunos prinčus un princeses.

Vēlāk pilī notika svētki ar burtu konfekšu un cepumu ēšanu, dziesmām un rotaļām. Rūdis un Grāmatiņš, tāpat gudrā pūce Ūja, solīja atnākt arī citu gadu, ja bērni čakli mācīsies un lasīs grāmatas.

Uz tikšanos Burtiņu karaļvalstī!