Burtiņu svētki

14.05. Gaismas pamatskolā notika Burtiņu svētki 1. klasei. Skolēni saņēma ielūgumu ierasties pie norādes ,,Ceļojums uz Burtiņu karaļvalsti ‘’. Ceļa sākumā bērnus sagaidīja lapsēns Rūdis, kam bija līdzi ceļojuma karte.
Skolēniem bija jādodas pa Burtu taku, jāpārvar lietus Burtu mākonī, jāmakšķerē Burtu jūrā, jāver burtos auklas Burtu pļavā un jākar kokos knaģīši ar burtiem un zilbītēm Burtu mežā.
Pēc tam bija jāatrod Burtiņu karaļvalsts atslēgas un, sakot burvju vārdus, jāatver pils vārti. Burtu karalis un gudrā pūce Ūja visiem piešķīra burtiņu pavēlnieka titulu un izdalīja atzinības rakstus par dažādām prasmēm – spēju atpazīt, izlasīt, izkrāsot burtus un vārdus.
Skolēni bija sagatavojuši dziesmas par burtiem un lasīšanu, savukārt lapsēns Rūdis spēlēja ar bērniem jautru burtu minēšanas spēli.
Karalis Grāmatiņš novēlēja visiem arī turpmāk būt tikpat čakliem lasītājiem un apgūt zinības skolā.