Brauciens uz Āraišu ezerpili

16. un 17.aprīlī Gaismas pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Āraišu ezerpili projekta ,,Skolas soma’’ ietvaros.
Skolēni iepazinās ar senajām ēku konstrukcijām, kas veidotas, balstoties uz arheoloģisko izrakumu liecībām un izvietotas senajā ezersaliņā. Uzzināja teikas par lidojošiem ezeriem, kas sniedz ziņas par nogrimušām pilīm Latvijā, kā arī apskatīja viduslaiku pilsdrupas, Āraišu vējdzirnavas un baznīcu.
Apmeklētāju centrā bija apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, kurā izzinošā veidā pirmo reizi kopš izrakumu veikšanas ir iepazīstamas tajos iegūtās oriģinālās vēstures liecības.
Nodarbība skolēniem bija balstīta izziņas procesā, kurā skolēni aicināti aktīvi līdzdarboties un sadarboties savā starpā, strādājot komandās uz veicot dažādus uzdevumus.
Vienam skolēnam no katras komandas bija jāsaģērbjas tautas tērpā, lai labāk iejustos laikmeta notikumos.
Skolēni uzzināja, kā senatnē tika pārstrādāti graudi, kāpēc ēku durvis bija tik zemas un logi mazi, cienājās ar tēju un sildījās pie ugunskura.