Barikāžu atceres pasākums Gaismas pamatskolā

Janvāris ir barikāžu atceres laiks. Arī Gaismas pamatskolas pagalmā 18.01. , kvēlojot atmiņu ugusnskuram, notika barikāžu dalībnieku piemiņas pasākums.
Skolēni veidoja simboliskas barikādes pret tumsu, ļaunumu, nenovīdību, slinkumu no kartona kastēm un prezentēja savus barikādēm veltītos plakātos, bet vēlāk vienojās kopīgā dziesmā. Ugunskura liesmās sildoties, katra grupa izteica novēlējumu Latvijai, tika pieminēts miers, brīvība, čaklums, gudrība un citas mūsdienās nozīmīgas vērtības.
Tā kā dzimtenes aiztāvim jābūt spēcīgam un izturīgam, bija arī dažādas aktivitātes – granātas mešana, slēpošana un koka bluķu nešanas sacensības.
Atceroties janvāra notikumus pirms 33 gadiem, skolēni baudīja ugunskura zupu.