Barikādēm – 31

Sagaidot barikāžu dienu 31. atceres dienu, klašu grupas zīmēja, krāsoja un aplicēja ugunskura liesmiņas, lai šo liesmiņu siltumā pieminētu tos cilvēkus, kas pašaizliedzīgi iestājās par vēlmi dzīvot un strādāt neatkarīgā Latvijā, tā paužot visas, brīvību mīlošās, Latvijas tautas nostāju.

Savukārt, 2022. gada 20. janvāra pēcpusdienā notika  1991. gada barikāžu dienām veltīts atceres brīdis, kad bija iespēja vēlreiz ielūkoties satraukuma pilno dienu notikumos un pieminēt tos cilvēkus, kas gāja bojā.

Skolas audzēkņi skandēja dzejoļus un izskanēja divas dziesmas: “Kad visi ceļi guņiem pilni” un “Zeme, zeme, kas tā zeme”.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, pasākums bija īss, tomēr tas nemazināja tā nozīmību un sirsnību.