Attālināta mācīšanās – mēs varam, un mums izdodas!

Kā mēs sportojam attālināti? Strādājam ar prieku, ar azartu. Paši mazākie dodas garās pastaigās, lai atrastu, saklausītu dabā sporta skolotājas norādītās lietas. Meklēt un uzturēt ziņkāri pašiem mazākajiem ir prioritāte sportā.

Vecāko klašu jauniešiem,tiek doti uzdevumi,kas liek aktīvi darboties pašiem ar sporta stundās apgūtajām zināšanām, skolēniem ir jāveic iesildošie, atsildošie vingrinājumi pirms un pēc skrējieniem. Kā arī jānostiprina savas fiziskās prasmes patstāvīgi.

Katram sportiņš tiek pielāgots viņa spējām un sagatavotības līmenim!

Profesionālās izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 2. un 3. kursa studentu aktīvās mācības un praktiskā darbošanās nav apstājusies!

Visi cītīgi strādā – gan bērni, gan skolotāji. Mēs varam, un mums izdodas!