Aprīlis un maijs Gaismas skolā

5. aprīlis – dalība integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!” Lielkoncertā VEF Kultūras pilī. Uz skatuves kāpa ap 350 lielu un mazu māksliniecisko pramju rādītāju gan dziesmās, gan dejās, gan kustību teātros, gan dzejā. Gandrīz visi no viņiem bija bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no dažādām Latvijas pusēm – no Daugavpils, Valmieras, Liepājas, Kuldīgas, Aizputes un citām vietām, un, protams, pašas Rīgas. Aizskatuvē īkšķus turēja viņu skolotāji, vecāki  un atbalstītāji. (fotogrāfijas – www.naclidzas.lv)

19. aprīlī Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīkoja Teātra festivālu bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!” Piedalījāmies ar izrādi “Zelta zivtiņa”.

25. aprīlī devāmies uz Palsmanes kultūras namu, lai piedalītos Latvijas speciālo izglītības iestāžu deju festivālā „Deju pietura Palsmanē”. Festivālu organizēja Palsmanes internātpamatskola. Uz Palsmanes kultūras nama skatuves tika izdejotas gan tautiskās dejas, gan mūsdienu un balles dejas. Savu dejotprasmi demonstrēja deviņu speciālo izglītības iestāžu dejotāji.

10. maijā – vieglatlētikas sacensības Rīgā.

16. maijā ar nelielu koncertu devāmies uz Baldones bērnu aprūpes centru iepriecināt bērnus un audzinātājus.

viesojamies Baldones VSAC

17. maijā – vieglatlētikas sacensības Cēsīs.

Mācību gada noslēgums, 9.klases un profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņu izlaidums.