1.septembris Gaismas pamatskolā

1.septembris Gaismas pamatskolā

Caur asteru pušķiem iezvanot gadu, Gaismas pamatskolā sācies jauns darba cēliens. Skolu atkal piepildījuši bērnu smaidi, smiekli un čalas.

Skolēni svētku dienas rītā pulcējās savās klasēs, bet plkst.10.00 devās uz svinīgo pasākumu skolas zālē. Skolas direktore Vita Felsberga un pašvaldības pārstāvji teica svētku runu, sveicot skolēnus un viņu vecākus, mācību gadam sākoties.

Īpaši tika sveikti skolēni un skolotāji, kuri šogad pirmoreiz uzsākuši mācības un darba gaitas  Gaismas pamatskolā.

Kopīgi tika nodziedāta skolas himna, tāpat skatītājus ar savu dziedāšanu un ģitārspēli priecēja Marta.

Skolotāju ansamblis nodziedāja dziesmu ,,Ēzelīša dzimšanas diena’’, un pie skolēniem ciemos atnāca īsts Sivēns ar krāsainu balonu pušķi. Katram jaunajam skolas skolēnam kā sveiciens tika krāsains balons.

Skanot zvanam uz pirmo mācību stundu, skolēni un klašu audzinātāji devās uz savām klasēm.

Lai priecīgs, radošs, darbīgs jaunais mācību gads visiem!