Tuvākās aktivitātes

Vasara

 

Aicinām mācīties Gaismas pamatskolā!

Skola uzņem bērnus sekojošās izglītības programmās:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015811)
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015911)

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmās nepieciešams pašvaldības vai valsts  pedagoģiski medicīniskās komisijas atdzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija „Pārdevēja palīgs”. (Izglītības programmas kods 22341021).

Lai iestātos profesionālās  izglītības programmās nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18. gadu vecuma) iesniegums.

 

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītības programmām Jūs varat saņemt, zvanot skolas administrācijai:

Vita Felsberga, direktore 29477669

Ieva Veģere, direktora vietniece izglītības jomā 29106330

Valda Pavlovska, direktora vietniece audzināšanas darbā 27844228