Tuvākās aktivitātes

 

 

Septembris

SEPTEMBRIS

01.09. plkst.10.00 Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums. Zinību dienas pārsteigums skolas audzēkņiem.

15.09. Viesošanās pamatskolā “Rīdze”.

20.09. plkst.13.00 Putras diena.

28.09. Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas.

29.09. plkst.17.30 “Ievēro un esi drošs!” konkurss viktorīna par drošību.