Tuvākās aktivitātes

marts

 

MARTS

07.03.2023. plkst.16:15 Pasaules dzirdes dienai veltīts pasākums “Mana dzirde”

09.03.2023. Badmintona sacensības. Rīga

22.03.2023. plkst.16:30 Praktisko darbu pēcpusdiena “Ievads karjeras izglītībā”

23.03.2023. Sacensības dambretē. Rīga

28.03.2023. plkst.16:30 Teātra dienai veltīts pasākums “Sēž uz sliekšņa pasaciņa…”

30.03.2023. “Tējas pēcpusdiena”. Angļu tējas dzeršanas tradīcijas Gaismas skolā

30.03.2023. Piedalīšanās novusa sacensībās. Rudzāti