Tuvākās aktivitātes

DECEMBRIS

28.11.2022. Pirmās Adventes sveces iedegšana

05.12.2022. Otrās Adventes sveces iedegšana

07.12.2022. Istabiņu Ziemassvētku noformējuma konkursa ,,Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām…” vērtēšana

13.12.2022. Trešās Adventes sveces iedegšana

20.12.2022. pl.17:30 Internāta Ziemassvētku pasākums ,,Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām…”

22.12.2022. pl.11:45 Skolas Ziemassvētku pasākums

20.12.2021. Ceturtās Ziemassvētku sveces iedegšana

No 12.12.2022-21.12.2022. Skolā darbosies Ziemassvētku pasts ,,Cerība, miers, prieks un mīlestība”

 

“Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām…”