Kategorijā: Jaunumi

Covid-19 informācija

Turpmāk iknedēļas testēšana Gaismas pamatskolā notiks piektdienās laika posmā no plkst.9.00-11.00. Tiem skolēniem, kuri nepiedalījās iknedēļas testēšanā Gaismas pamatskolā, testēšana jāveic individuāli Gulbja laboratorijā, testēšanu iepriekš piesakot. Tests ir derīgs 48 stundas.

Plašāka informāciju par Gulbja laboratorijas izglītības iestāžu regulāro testēšanu, rezultātu saņemšanu un citiem jautājumiem meklēt šeit.

Mācībās klātienē var piedalīties TIKAI ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Informācija par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Informācija par izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Gaismas pamatskolā.

 

Izglītojamie iknedēļu tiks testēti Gulbja laboratorijā ar siekalu testa metodiku. Īpašos gadījumos, atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim var tikt noteikta cita metodika, saskaņā ar rakstiskiem ģimenes ārsta norādījumiem.

Vecākiem jāiesniedz rakstiska piekrišana testa veikšanai.

 • Izglītojamie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir atbrīvoti no iknedēļas testu veikšanas un drīkst nelietot mutes un deguna aizsegu.
 • Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī, internāta telpās.
 • Mutes un deguna aizsegus telpā, atbilstoši veselības stāvoklim, var nelietot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911) 1.-9. klašu izglītojamie.
 • Pedagogi ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu skolā strādā bez mutes un deguna aizsega.
 • Pedagogi ar negatīvu iknedēļas Covid-19 testu strādā mutes un deguna aizsegā.
Lasīt vairāk

Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2021”

Starptautiskās bērnu mākslas izstādes “Lidice 2021” Čehijas kārtas laureāti Gaismas pamatskolas audzēkņi

Pavasarī katrā Latvijas pilsētu un novadu skolā un bērnu jaunrades centrā audzēkņi veidoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus lai piedalītos Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē konkursā Čehijas pilsētā Lidice.Izstādes tēma bija “’Roboti un mākslīgais intelekts “’. Latvijas žūrija uz Lidici nolēma sūtīt 440 labākos bērnu mākslas darbiņus. Kopumā Lidicē tika saņemti 11213 darbi no 72  pasaules valstīm, 2492 darbi no Čehijas republikas, 478 no Slovākijas, 8243 darbi no citām valstīm pasaulē.

Godalgoti  953 darbi.156 darbi apbalvoti ar medaļām “Lidices roze” un 793 darbi ar diplomiem.

Latvijas audzēkņi saņēma 8 medaļas un 38 diplomus.No tiem 17 diplomi tika piešķirti vizuāli plastiskās mākslas darbiem.

Trīs diplomus par vizuāli plastiskās mākslas darbiem saņēma Gaismas pamatskolas skolotājas Ārijas Vītoliņas audzēkņi Kristers Grustāns Šveicers, Evita Neilande, Nikola Neilande.

Apsveicam un priecājamies par Gaismas pamatskolas audzēkņu panākumiem!

Ārija Vītoliņa – Gaismas pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja un Tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” vadītāja.

 

Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2021”

Lasīt vairāk

Radio raidījums par Skolēnu dziesmu un deju svētkiem

9.jūlijā plkst.12.30 Latvijas radio raidījumā par  Skolēnu dziesmu un deju svētkiem runāsim arī mēs – Gaismas skolas pārstāvji.

12:30

Sanākam, sadziedam, sadancojam

Svētku ciklu noslēdzam galvaspilsētā, tiekoties ar Rīgas Kultūru vidusskolas jaukto kori, mūsdienu deju studijas Ritms dejotājiem, kā arī mūzikas un deju jomas vadītājām bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri arī piedalījušies šo citādo Dziesmu un deju svētku veidosānas procesā.

Vada Agnese Linka

Lasīt vairāk

Skolēnu sveicieni

Noslēdzot šo skolas gadu, Gaismas skolas skolēnu sveicieni! Skaties šeit!

Lasīt vairāk

Pavasara aktivitātes

7.jūnijā – izlaidums profesionālās apmācības programmu skolēniem. Šogad pavāra palīga profesiju ieguvuši 4 skolēni un komercdarbinieku iemaņas apguvuši 3 skolēni. Profesionālos eksāmenus visi skolēni nokārtoja uz 8 un 9.
31.maijā savas mācību gaitas Gaismas pamatskolā noslēdza un dokumentus par pamatizglītību saņēma 12 skolēni.
9.a klases izlaidums

27.maijā šī mācību gada projekta noslēgums – “Kukainīši ziedu pļavā”

Skolēnu dziesmu svētku pasākums “Mūsu dziesmu rota” 26.maijā, kad dziedājām gan tautasdziesmas, gan mūsu dziesmu svētku programmā paredzētās kopdziesmas. Aktīvākie skolēni saņēma svētku suvenīrus – nozīmītes, zīmuļus un mugursomas. Skolotājiem – sejas maskas ar svētku simbolu. Tādi šoreiz bija mūsu dziesmu svētki. Gaidīsim iespēju piedalīties īstos svētkos 2025.gadā, jau laikus sākot tiem gatavoties.

25.maijā pasākums “Uz redzēšanos, PIF!” Skanēja dziesmas no izrādes par Pifu. Katra klase veica pārgājienu ar uzdevumiem, kas saistīti ar stāstu par Pifu – Pifs mazgā veļu, Pifs ceļ māju, Pifs uzlaiko džemperi, Pifs strīdas ar Herkulesu.
19.,20. un 21.maijā klasēs skatījāmies Nacionālā teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”  Pēc izrādes 1.-2.kl.skolēni zīmējumos attēloja savas emocijas par izrādi un izveidoja skaistas sirsniņas kā apliecinājumu labajam un mīlestībai pret saviem tuviniekiem. Tās tika dāvātas māmiņām svētkos. Pārējās klasēs audzināšanas stundās notika pārrunas par izrādes saturu.

12.maijā ar ZOOM starpniecību ciemojāmies Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Kā dzīvoja senie ļaudis” un 13.maijā iepazināmies ar mācību procesa norisi programmas “Senā skola” muzeja materiālos. Tādā veidā muzeju apmeklējām pirmo reizi.

Iekļaujamies tautas tērpu gājienā 4.maijā.
28.aprīlī notika programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA”  radošā darbnīca ar māksliniecēm D.Kaufmani un A.Princi. Skolēni veidoja darbiņus ar krāsainajām smiltīm.
Internāta grupu pasākums – viktorīna “Zini vai mini”  27.aprīlī.
23.,24.,25.martā baudījām komponista Imanta Kalniņa mūzikas valdzinājumu koncertlekcijā “Imants Kalniņš. 80”.  Pēc  koncerta dziedājām komponista dziesmas. Viena no tām ir teātra aktieru himna – LILIOMA DZIESMA …
Lasīt vairāk

Dzejas karuselī

2021. gada 9. martā jaunāko klašu grupās iegriezās “Dzejas karuselis”! Kopā radoši dzejojām dzejoļus, izdziedājām dzejoļus, izlēkājām dzejoļus, vizualizējām dzejoļus! Visi bijām saulaini priecīgi!

Lasīt vairāk

Izstādes “LIDICE 2021” laureāti Gaismas pamatskolas audzēkņi

2021. gada janvārī Čehijas Republikas vēstniecība sadarbībā ar Rīgas  izglītības, kultūras un sporta  departamentu un Valsts izglītības satura centru jau 49 reizi  organizēja starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu “Robots un mākslīgais intelekts”.

Izstādē paiedalījās 896 bērni no visas Latvijas .Žūrija vērtēja darbus un 189  labākos darbus izvirzīja tālākam vērtējumam  konkursam “LIDICE 2021” Čehijas republikā.

Gaismas pamatskolas tekstilmākslas pulciņa “Atspolīte” skolotājas Ārijas Vītoliņas audzēkņu Evijas Neilandes, Evitas Neilandes un Kristera  Nameja Grustāna –Šveica pērļotās rokassprādzes “Čaklie nanorobotiņi” ieguva laureātu titulu un saņēma vērtīgas balvas. Darbiņi ceļos tālāk uz izstādi Čehijas republikā .Tur kopā ar visas pasaules bērnu darbiem piedalītos kopīgā izstādē konkursā, kuru vērtēs starptautiskā žūrija.

Apsveicu un novēlu veiksmi mūsu skolas audzēkņu darbiņam Čehijas republikas konkursā!

 

Ārija Vītoliņa

Tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka”,  Gaismas pamatskolas mājturības un aušanas pulciņa “Atspolīte” skolotāja

 

Lasīt vairāk

Par mācību darba organizēšanu 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī

 

Gaisma pamatskolas skolēni 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī mācības turpina klātienē!

Lai, varētu ievērot piesardzības pasākumus un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību skolā, aicinām:

 • Skolēniem neapmeklēt izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes;
 • Ievērot skolā divu metru distanci un  izvairīties no drūzmēšanās;
 • Ievērot higiēnu un biežāk mazgāt rokas;
 • Regulāri vēdināt klases telpas;
 • Izvērtējot bērna veselības stāvokli, aicinām vecākus savu iespēju robežās, nodrošināt bērniem mutes un deguna aizsegus;
 • Skolēniem skolā lietot  mutes un deguna aizsegus, ja viņu veselības stāvoklis to ļauj.

 

Lasīt vairāk

Novembra aktivitātes

Interaktīvā nodarbība par draudzību internāta grupās 12. novembrī.
Dzejas konkurss 24. novembrī – 1./2. kl. un 3./4. kl. visaktīvākie dalībnieki, 7./8. kl.Toms Druvietis.
Lasīt vairāk

Rudens noskaņās

Nikolas Neilandes darbs izstādē “PUTNU SALIDOJUMS” ieguvis 2. vietu.
Evijas Neilandes un Laimes Keitas Grigorjevas darbi “SAKTAS” ieguvuši 2. vietu Rīgas apriņķa izstāde “ROTĀ ROTĀJOT” un izvirzīti Dziesmu un deju svētku fināla izstādei.

 

11.novembrī Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie skolas karoga

Lasīt vairāk