Ziņojumi

Gaismas internātpamatskolas PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Kopš 2013.gada 1.janvāra ieviests elektroniskais mācību nodarbību uzskaites e-žurnāls, kur informāciju par savu bērnu sekmēm, kavējumiem un mājas darbiem var iegūt izglītojamo vecāki.
www.e-klase.lv