Konsultācijas

Administrācijas darba laiks un administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks  2019./2020. mācību gadā

Gaismas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi.