Konsultācijas

Speciālistu konsultācijas 2016./2017. mācību gadā

Gaismas internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi