Konsultācijas

Administrācijas darba laiks un administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks  2020./2021. mācību gadā

Gaismas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi.