Vecākiem

stundu saraksts

 

 

Mācību priekšmetu stundu saraksts 2016./2017. mācību gadam.

 

 

dienas režīms

 

 

Mūsu skolas dienas režīms.

 

 

nodarbību saraksts

 

Gaismas skolā iespējams piedalīties sekojošās ārpusstundu sociālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbībās.

 

 

 

Gaismas internātpamatskolas karjeras izvēles programma 2016./2017. mācību gadam.