Skolas gada tēma

Gaismas pamatskolas mācību un audzināšanas darba plānojums 2019./2020. mācību gadam

 

Skolas vīzija: Mūsdienīga izglītības iestāde, ar augsti profesionālu pedagoģisko personālu, kas pārtop par resursu un atbalsta centru izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Virsmērķis: Mūsdienīgs mācību process, kas veicina kompetenču(pratību) attīstīšanu, katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanu un rada iespējas efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt profesionālo izglītību.

Vērtības: Sadarbība, Atbildība, Radošums, Atvērtība, Inovācijas, Ilgtspēja.

Kompetences: Personības veidošana, Kritiskā domāšana, Sadarbība, Radošums, Komunikācija.

 

prioritaates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzināšanas darba tēmas pa mēnešiem.

Septembris. Taupi maizi, netaupi darbu.

Oktobris. Koks – Latvijas valsts un tautas dzīvē.

Novembris. Sargā savu Tēvu zemi!

Decembris. Zintniecība. Zīlēšanas maģija un ticējumi.

Janvāris. No dzijas līdz cimdam.

Februāris. Maskošanās tradīcijas un masku gatavošana.

Marts. Aušana – viena no senajām amata prasmēm.

Aprīlis. Rotas un rotāšanās.

Maijs. Ziedu pļavā.