Skolas gada tēma

Gaismas internātpamatskolas mācību un audzināšanas darba plānojums 2017./2018. mācību gadam

 

Skolas vīzija: Mūsdienīga izglītības iestāde, ar augsti profesionālu pedagoģisko personālu, kas pārtop par resursu un atbalsta centru izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Gada tēma: Pilnvērtīgai dzīvesdarbībai, mācībām un profesionālai izglītībai aktuālu kompetenču apguve visā izglītības procesā.

Mērķis: Mūsdienīgs mācību process, kas veicina kompetenču attīstīšanu, katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanu un rada iespējas netraucēti un efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt profesionālo izglītību.

 

Audzināšanas darba tēmas pa mēnešiem.

Septembris. Izaugsme, sava ES veidošana – “Garā pupa”

Oktobris. Drošība, rudens darbi – “Lauku pele un mājas pele”

Novembris. Varonība – “Lāčausis”

Decembris. Mīlestība, labestība, ticība brīnumiem – “Zelta atslēga”

Janvāris. Pašaizliedzība, uzticība, neatlaidība – “Eža kažociņš”

Februāris. Radošums, jaunas dzīvības sākums – “Putni māca balodim ligzdu taisīt”

Marts. Pasaule ap mums – “Pasaka par pavasara brīnumu”

Aprīlis. Čaklums, darba tikums, gādīgums – “Maija un Paija”

Maijs. Ticība saviem sapņiem – “Zvejnieks un viņa sieva”