Tuvākās aktivitātes

Masku gatavošana bērniem

 

FEBRUĀRIS. Maskošanās tradīcijas un masku gatavošana.

  • Maskošanās tradīciju rašanās.
  • Masku gatavošanā izmantojamie materiāli.
  • Masku tēli un to nozīme.
  • Maskošanās tradīcijas dažādās tautās.

 

5.februāris plkst.17.00 – dzijas balle ar jautrām izdarībām.

10.-14.februāris – skolā darbosies Valentīndienas pasts.

12.februāris plkst.17.00 – “Modes eksperimenti”, netradicionāla modes skate.

18.februāris plkst.14.00 – pamatskolas “Rīdze” 5.-9.klašu meiteņu kora koncerts.

19.februāris plkst.1300 – pēdējais zvans PP kursam.

20.februāris plkst.17.00 – dzejas pēcpusdiena.

26.februāris plkst.16.30 – Meteņdienas vakarēšana kopā ar folkloras grupu “Putni”.

28.februāris plkst.10.00 – atraktīvi izglītojošas aktivitātes “Maskošanās tradīcijas”.