Personāls

Skolas administrācija:

 • direktore – Vita Felsberga
 • direktora vietniece izglītības jomā, p.i. – Ieva Veģere
 • direktora vietniece audzināšanas darbā – Valda Pavlovska
 • direktora vietnieks saimniecības darbā – Māris Ādamsons

Pedagoģiskie darbinieki:

 • speciālās izglītības pedagogi
 • logopēdi
 • sporta un ārstnieciskās rehabilitācijas pedagogi
 • sociālais pedagogs
 • klīniskais psihologs
 • bibliotekārs

Atbalsta personāls:

 • skolas ārsts
 • medicīnas māsa
 • sociālie aprūpētāji
 • skolotāja palīgi
 • kanisterapeits

 

Logopēde Inamora Zaiceva, darba laiks:

 • Otrdien 12.30–18.15
 • Trešdien 8.50 – 18.15
 • Ceturtdien 12.30 – 18.15

Konsultācijām var pieteikties pa tālruni 28379118.

 

Klīniskai psihologs Marina Fjodorova, darba laiks:

 • Pirmdien 9.00 – 12.00
 • Otrdien 9.00 – 16.00
 • Trešdien 13.00 – 19.00

Konsultācijām var pieteikties pa tālruni 29122454.