Aprīļa jaunumi Gaismas skolā

10. aprīlis. Gaismas skolā notika projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Stopiņu novadā” informatīvs pasākums 2., 3., 4.kašu  skolēniem par sava ķermeņa pareizu pārvaldīšanu – par stāju, par pareizu sēdēšanu, par mugursomas nešanu u.tml. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pasākumiem visiem Stopiņu novada iedzīvotājiem.

12. aprīlis. Vizuāli plastiskās mākslas konkursā “KRĀSAINĀS DOMAS 2019″:
  • vizuālajā mākslā Katrīnai Rutko 2. vieta
  • vizuāli plastiskajā mākslā Ingum Lapiņam 3. vieta