Tuvākās aktivitātes

 

afisa

 

 

 

APRĪLIS. “Maija un Paija” – čaklums, darba tikums, gādīgums.girl-in-the-rain

 

Tēma: Darba tikums sākas ar sevi.

  • Rūpes par savu izskatu
  • Tīrība
  • Vide, kurā es dzīvoju

 

Virves vilkšanas sacensības.

Dambretes sacensības.

 

Tēma:  Viss labais nāk strādājot.

  • Strādīgums un čaklums daiļo cilvēku
  • Fiziskais un garīgais darbs

 

Vieglatlētikas sacensības.

BOCCO ,,C” sacensības.

 

Tēma: Darbojies ar prieku!

  • Jebkurš darbs ir cienījams
  • Arī mazi darbi ir vajadzīgi
  • Mani hobiji

 

Pavasara balle.

Futbola sacensības.

 

Tēma: Darbs un samaksa.

  • Darba meklējumu iespējas
  • Prasme sevi novērtēt

 

Visa mēneša garumā skolas teritorijas sakopšana.

Virves vilkšanas sacensības.

Lielās talkas noslēguma pasākums ar pikniku.