Tuvākās aktivitātes

Nāc mācīties Gaismas skolā!

Aicinām mācīties Gaismas pamatskolā!

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmās nepieciešams pašvaldības vai valsts  pedagoģiski medicīniskās komisijas atdzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

No 2021. gada 1. jūnija aicinām pieteikt skolēnus mācībām 1.klasē Gaismas pamatskolā 2021./2022. mācību gadam pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).

Aicinām pieteikt bērnus brīvajām vietām šādās klasēs:

  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) – 2., 3., 4. 5. un 6. klase
  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911) – 8. klase

Lai iestātos profesionālās  izglītības programmās nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums:

  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Virtuves darbinieks”. (Izglītības programmas kods 22 811 021).
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija „Pārdevēja palīgs”. (Izglītības programmas kods 22341021).

 

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītības programmām Jūs varat saņemt, zvanot skolas administrācijai:

  • Gaismas pamatskola 67703825
  • Ieva Veģere, direktora vietniece izglītības jomā 29106330

Iesniegums par skolēnu uzņemšanu skolā – lejuplādē šeit.

 

 

GaismasPamatskol - skolēnu sveicieni

Noslēdzot šo skolas gadu, Gaismas skolas skolēnu sveicieni! Skaties šeit!