Tuvākās aktivitātes

attalinata_macisanas

 

Uzmanību!

 

Attālināta mācīšanas organizēšana Gaismas pamatskolā

Ņemot vērā korona vīrusa Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un riskus Latvijā, valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim. 

  1. Gaismas pamatskolā mācību process tiek organizēts attālināti no skolas  no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim.
  2. Skolēni atrodas mājās un mācās attālināti no izglītības iestādes.
  3. Par skolēnu mācību procesu organizēšanu attālināti ir atbildīga skola. Vecāki savu iespēju robežās ir atbildīgi par to, lai skolēns ir mājās un ir pieejams saziņai ar skolotāju.
  4. Ja skolēns, kāda attaisnojoša iemesla (slimības, u.c.) dēļ nevar mācīties attālināti, tad vecāki informē klases audzinātājus.
  5. Ar skolēnu vecākiem un skolēniem ikdienā sazinās Gaismas pamatskolas klases audzinātāji.
  6. Vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību.

 

who is

Informatīvs materiāls “Kas ir korona vīruss?”  Materiāls pārpublicēts no interneta vietnes www.vizualaisatbalsts.lv