Tuvākās aktivitātes

 

 

marts

MARTS

02.03. un 03.03.2021. Pasaules Dzirdes dienai veltīts informatīvs pasākums internāta grupās

09.03.2021. Klašu grupās notiks dzejas pasākumi “Dzejas karuselī”

No 09.03.-24.03.2021. gatavošanās internāta istabiņu Lieldienu noformējuma konkursam “Nāc, nākdama, Liela diena!”

No 22.03.-25.03.2021. Internāta grupu pasākums “Veselības diena”

No 23.03.-25.03.2021. Digitālā koncertlekcija klašu grupās “Imantam Kalniņam 80″

 

(Visi pasākumi norit stingri ievērojot valstī izsludinātos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 saslimstību)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaismas pamatskolas mācību procesa organizācijas plāns

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un piedāvātajiem mācību procesa īstenošanas modeļiem Covid-19 laikā, Gaismas pamatskola jauno 2020./2021. mācību gadu plāno uzsākt ar mācību procesa organizēšanu klātienē, nodrošinot informēšanu, higiēnu, personu veselības stāvokļa uzraudzību un distancēšanos (A modelis).

Mainoties  epidemioloģiskā situācija valstī, informēsim par pāreju uz B vai C mācību procesa īstenošanas modeli, daļēju vai visu mācību procesu attālināti (IZM infografika).

Mācību_procesa_īstenošanas_iespējamie_modeļi_-_ABC_5_5

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid 19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai 2020./2021. mācību gadā Gaismas pamatskolā – skolas iekšējos noteikumus lasi šeit.

 

 

 

 

 

Aicinām mācīties Gaismas pamatskolā!

No 2020. gada 1. jūnija aicinām pieteikt skolēnus mācībām Gaismas pamatskolā 2020./2021. mācību gadam.

Skola uzņem bērnus sekojošās izglītības programmās:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015811)
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015911)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015811) Uzņem no 5 gadu vecuma tikai Stopiņu novadā deklarētos bērnus.
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015911) Uzņem no 5 gadu vecuma tikai Stopiņu novadā deklarētos bērnus.

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmās nepieciešams pašvaldības vai valsts  pedagoģiski medicīniskās komisijas atdzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  •  Profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Virtuves darbinieks”. (Izglītības programmas kods 22 811 021).
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija „Pārdevēja palīgs”. (Izglītības programmas kods 22341021).

Lai iestātos profesionālās  izglītības programmās nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.

 

Reģistrācija tiek veikta elektroniski, rakstot uz skolas e-pastu info@gaismasskola.lv

Iesniegums par skolēnu uzņemšanu skolā – lejuplādē šeit.

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītības programmām Jūs varat saņemt, zvanot skolas administrācijai:

Vita Felsberga, direktore 29477669

Ieva Veģere, direktora vietniece izglītības jomā 29106330

Valda Pavlovska, direktora vietniece audzināšanas darbā 27844228