Tuvākās aktivitātes

 

MARTS

MARTS

05.martā plkst. 16.00 novusa sacensības skolā.

18.martā plkst. 16.30 Ziemas kross.

21.martā plkst. 16.30 Salaspils kultūras nama vokālo ansambļu koncerts.