Tuvākās aktivitātes

Mācību gada noslēgums

 Nākamais mācību gads sāksies 2018. gada 3. septembrī.

Gaidīsim Jūs uz Zinību dienas pasākumu plkst. 10.00!