Tuvākās aktivitātes

 

oktobris

OKTOBRIS

Koks – Latvijas valsts un tautas dzīvē

 

01.10.-04.10.2019. Rudens pārgājiens “Latvijas zaļais zelts” pa klašu grupām.

08.10.2019. Skolotāju dienai veltīts pasākums “Vinnijs Pūks”.

09.10.2019. Projekta “Skolas soma” ietvaros VEF rūpnīcas muzeja apmeklējums un koncerts VEF Kultūras pilī.

16.10.2019. plkst. 11.00 pārgājiena ,,Latvijas zaļais zelts” materiālu prezentācija.

18.10.2019. plkst. 10.00 koka dienas aktivitātes.

30.10.2019. plkst. 15.45 rudens talkas noslēguma pikniks.

30.10.2019. plkst. 17.30 koku balle.