Tuvākās aktivitātes

 

februaris

FEBRUĀRIS

05.02.2019. pl.17.00 Dzejas pēcpusdiena “Par draudzību…”

07.02.2019. Skriešana ar sniega kurpēm. Rīga

11.02.-15.02.2019. Skolā darbosies Valentīndienas pasts

11.02.2019. pl.16.00  Virves vilkšana sniegā

13.02.2019. pl.16.30 Valentīndienas balle ar jautrām izdarībām un Škutāna deju skolas dejotāju paraugdemonstrējumiem.

14.02.2019. Peldēšanas sacensības. Rīga

20.02.2019. pl.12.30 Sadraudzības stafetes ”C” skolā, starpklašu

20.02.2019. pl.16.30   Meteņdienas pasākums

25.02.2019. pl.17.00 Citādais skrējiens

27.02.2019. Matemātikas diena