Tuvākās aktivitātes

 2020. gada 12. jūnijā plkst.10.00 atestātu izsniegšana 9.p2, 9.k2, 9.a un 9.b klašu un kursu audzēkņiem.

 

 

 

Paldies!

 

Aicinām mācīties Gaismas pamatskolā!

No 2020. gada 1. jūnija aicinām pieteikt skolēnus mācībām Gaismas pamatskolā 2020./2021. mācību gadam.

Skola uzņem bērnus sekojošās izglītības programmās:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015811)
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015911)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015811) Uzņem no 5 gadu vecuma tikai Stopiņu novadā deklarētos bērnus.
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015911) Uzņem no 5 gadu vecuma tikai Stopiņu novadā deklarētos bērnus.

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmās nepieciešams pašvaldības vai valsts  pedagoģiski medicīniskās komisijas atdzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  •  Profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Virtuves darbinieks”. (Izglītības programmas kods 22 811 021).
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija „Pārdevēja palīgs”. (Izglītības programmas kods 22341021).

Lai iestātos profesionālās  izglītības programmās nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.

 

Reģistrācija tiek veikta elektroniski, rakstot uz skolas e-pastu info@gaismasskola.lv

Iesniegums par skolēnu uzņemšanu skolā – lejuplādē šeit.

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītības programmām Jūs varat saņemt, zvanot skolas administrācijai:

Vita Felsberga, direktore 29477669

Ieva Veģere, direktora vietniece izglītības jomā 29106330

Valda Pavlovska, direktora vietniece audzināšanas darbā 27844228